Organizacija

Gospodarska družba je projektno usmerjeno podjetje z izrazito projektno oz. matrično organizacijsko strukturo. Glede na specifičnosti projektov se sestavijo projektne skupine ( iz notranjih in zunanjih ) strokovnjakov s potrebnimi znanji in veščinami, ki naročniku zagotavljajo strokovno in pravočasno izvedbo pogodbenih aktivnosti. Vsako projektno skupino vodi vodja projekta, ki je neposredno odgovoren direktorju družbe, kar omogoča hitrejšo odzivnost na posamezne spremembe in s tem večjo učinkovitost  na projektih.

Kontakt

Direktor družbe:

Samo PAJER unv. dipl. inž.grad., EUR ing samo.pajer@cse-invest.si

Uprava:

Tel.:+386 (0) 3 56 30 777                                 GSM:+386 (0)41 601 380                            info@cse-invest.si

Lokacija

Lokacija:

Novi dom 25a, 1420 Trbovlje

.