Osnovni podatki

Polno ime družbe: 
CSE invest, podjetje za svetovanje, vodenje in upravljanje projektov, d.o.o.
Skrajšano ime družbe: CSE invest d.o.o.
Oblika organiziranosti: Družba z omejeno odgovornostjo
Sedež družbe: Novi dom 25a, 1420 Trbovlje
Telefon: +386 (0) 3 56 30 777
Spletna stran www.cse-invest.si, info@cse-invest.si
Matična številka: 3446000
ID za DDV: SI88245306
Transakcijski račun:SI56 0311 1100 0366 478 pri SKB banki d.d.
Direktor družbe: Samo Pajer, univ.dipl.inž.grad.,EUR ing.
Oprav.št. sklepa: 2008/39292, registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,dne 01.12.2008
Osnovni kapital:7.500,00 EUR
SKD: M 71.129

.