Poslanstvo

Naročnikom zagotavljati strokovne podloge in svetovati pri odločitvah za izbiro tehnično, tehnološko in ekonomsko najboljšo rešitev.

Projekte voditi na najbolj racionalen, ekonomsko in terminsko učinkovit način ter s tem zagotoviti doseganje optimalnih naložbenih učinkov.

Povezovati in najti sinergijske učinke pri združevanju vseh razpoložljivih strokovnih znanj oz. multi utility področij znotraj družbe in po potrebi vključevati in povezovati zunanja strokovna znanja.

Vizija

Želimo postati profesionalna in zaupanja vredna gospodarska družba za snovanje, načrtovanje, pripravo in vodenje izgradnje projektov za zunanje naročnike.

Želimo si zagotoviti vidno mesto v izvajanju svetovalnega inženiringa in si tako pridobiti naknadne reference ter po pridobitvi ustreznih referenc ponuditi te nove storitve tudi na trgu izven RS.

Projekte želimo voditi v Sloveniji, v evropski uniji in v JV Evropi, kjerkoli se bodo za to pokazali interesi investitorjev.

Projekte želimo voditi v vlogi svetovalnega in izvajalskega inženiringa po principih Projektnega vodenja in smernicah in določilih FIDIC.

Lokacija

Lokacija:

Novi dom 25a, 1420 Trbovlje

.