Reference

Reference vodilnega kadra

01/2009  SCT d.d.   Direktor komercialnega programa  VG

06/2007  STRABAG d.o.o.   Vodja programa DARS in energetike.   Pridobitev in vodenje projektov navedenih programov v vrednosti 27 mio €.

01/2006  SCT d.d.   Direktor komerciale VD.   Pridobitev poslov s področja energetike, industrijske gradnje, gradnje stanovanjskih in javnih objektov ter objektov posebnega značaja v vrednosti 85 mio €.

04/2005  SCT d.d.   Izvršni direktor kontrolinga SCT d.d.   Vodenje projektnega in strateškega kontrolinga.

05/2004  KORONA-COLENCO POWER ENGINEERING   Odgovorni vodja projekta PČH AVČE.   Vodenje izdelave PGD in mednarodne razpisne dokumentacije za PČH AVČE.

07/2003  TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE   Direktor projekta NRDP TET.   Vodenje projekta naprave za odžvepljevanje dimnih plinov v TET.

10/1998  TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE   Direktor podjetja.   Uspešna finančna sanacija podjetja in podaljšanje življenske dobe elektrarne ter izgradnja infrastrukture za nadaljni razvoj podjetja.

08/1997  CEE   Vodja kompleksnih projektov.   Aktivnosti investitorskega inžiniringa za TET3.

03/1995  INVESTPLAN   Direktor podjetja.   Priprava in izvedba poslovno-stanovanjskih objektov v centru Ljubljane (CO5/3 in CO5/2).

03/1993  MEDICOENGINEERING   Direktor podjetja.   Vodilni koordinator za projektiranje in tehnologijo bolnišnic v RS.

09/1992  ENERGOENGINEERING   Vodja kompleksnih projektov.   KC Ljubljana Območna kontrola letenja RS

03/1987  TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE - RIS   Vodja gradbenega nadzora in vodenje gradnje hidroelektrarne Walden NORTH.   Investitorski inženiring za TET 3 in DEP Lakonca

09/1984  SGD BETON ZAGORJE   Vodja gradbišča, vodja tehnološke priprave.   Izgradnja tovarne Iskra in treh stanovanjsko poslovnih objektov v Trbovljah.


Projekti v teku

Medgeneracijsko središče v Komendi 

Investitor - Občina Komenda, investicijska vrednost 15 mio €, vrsta storitve - izvedba investitorskega inženiringa.


.