CSE - Invest d.o.o.

CSE-Invest d.o.o. je družba za svetovanje, vodenje in upravljanje projektov in izvaja storitve svetovalnega in izvajalskega inženiringa.

Najpomembnejša dejavnost družbe je vodenje razvojnih projektov v pred investicijski fazi, vodenje projektov izgradnje novih objektov in vodenje projektov rekonstrukcij obstoječih objektov.

Kontakt

Direktor družbe:

Samo PAJER unv. dipl. inž.grad., EUR ing samo.pajer@cse-invest.si

Uprava:

Tel.:+386 (0) 3 56 30 777                                 GSM:+386 (0)41 601 380                            info@cse-invest.si

Lokacija

Lokacija:

Novi dom 25a, 1420 Trbovlje